ישיבות

כידוע, על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.

גמילות חסדים יש בשבי שומרון, ובשפע. עבודה – גם עבודת המידות וגם עבודה במשמעותה היום – גם יש. ומה עם תורה? בשבי שומרון קיימות שתי ישיבות: ישיבת שבי שומרון וישיבת חומש המתחדשת. ישיבת שבי שומרון פועלת מזה כעשר שנים מתוך שאיפה לגדל תלמידי חכמים השלמים בכל מקצועות התורה. ישיבת חומש עברה אלינו מהיישוב חומש שנחרב בתקופת ההתנתקות. הבחורים לומדים ביישוב ועולים מידי פעם להריסות חומש, מתוך אמונה שלמה שהישוב עוד יקום.

כשעוברים ברחבי היישוב ושומעים קול תורה מכל מוסדות החינוך ומהישיבות – אין דבר מרשים יותר מזה. יש שיתוף פעולה פורה בין הישיבות ובין היישוב, תלמידי הישיבה לומדים בחברותא עם ילדי הישוב ומפעילים תלמוד תורה וקריאת תהילים לילדי הישוב. הוא שאמרנו: תורה, עבודה וגמילות חסדים בישוב אחד.