חינוך בשבי שומרון

בשבי שומרון מאמינים גדולים בחינוך. אנו משקיעים במיוחד בחינוך הילדים בכל הגילאים, הן במסגרות החינוך והן בפעילויות השונות אחר הצהרים.

בשבי שומרון מסגרות חינוך החל מגיל 0 ועד כיתה ו':

מעון שבי שומרון: במעון ישנן שלוש קבוצות גיל, בכל קבוצת גיל כ-15 ילדים. בנוסף יש מספר מטפלות פרטיות למעוניינים.

גני ילדים בשבי שומרון: ביישוב שני גני ילדים, טרום חובה וחובה. כרגע בשלבי הקמה – גן ילדים לחינוך המיוחד.

בתי ספר יסודיים בשבי שומרון: ביישוב שלושה בתי ספר: ת"ת לבנים, ממ"ד לבנות ובית ספר לחינוך מיוחד.

ילדי חטיבת הביניים והתיכונים לומדים ביישובים הסמוכים, קדומים וקרני שומרון.