עולם חסד יבנה

בישוב פועלים מגוון רחב של גמ"חים החל מיוזמות שבאות להעשיר שמחות כגון גמ"ח קישוטים ועד לגמח"ים שנועדו לאירועים משמחים פחות.

כמו כן ישנה קרן עזרה הדדית כלכלית הממוסדת דרך הישוב וקרנות סיוע נוספות המופעלות באופן פרטי. גמ"חים נספים שניתן לציין הם: גמ"ח תחפושות פורים, גמ"ח תרופות וציוד תינוקות.