ת"ת לילדים

בין המשאבים הרבים שמשקיע הישוב בתחום החינוך, ישנה פעילות עשירה של תלמוד תורה הפועל בשבתות ובמשך כל השבוע ומקיים פעילות למגוון גילאים החל מגיל הגן ועד כיתה ו'.